Targeta client

Targetes Feixas Aulet

A FEIXAS AULET ens agrada cuidar la qualitat i la professionalitat i per això oferim als nostres clients les nostres targetes carburant, creades i estudiades per a cobrir les necessitats i donar resposta a les demandes, tant de particulars com de professionals del transport o d’empresaris que gestionen flotes de transport nacional i internacional.

Targeta client crèdit


Gas-oil professional


Targeta fidelitzacióCondicions d'ús

IMPORTANT

Les dades personals recollides en aquest formulari seran incorporades a un fitxer automatitzat propietat i responsabilitat de la societat FEIXAS AULET,S.A. El fitxer citat ha estat degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i la societat es compromet a adoptar  totes les mesures tècniques i de seguretat per a garantir el compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DE PROTECCIÓ DE DADES.

La finalitat de la recollida d’aquestes dades, serà exclusivament la de facilitar la informació sol·licitada.

L’usuari que estigui interessat en l’obtenció d’alguna de les targetes de carburant que s’ofereixen a la pàgina Web, només caldrà que ompli el formulari de sol·licitud amb les dades sol·licitades, seguidament,  FEIXAS AULET, S.A es posarà en contacte amb el/la sol·licitant per detallar les condicions a acordar si ambdós estiguessin interessats en formalitzar una relació contractual.
L’enviament de la sol·licitud no representa cap compromís entre el/la sol·licitant i FEIXAS AULET, S.A.

Les dades personals,  rebudes per la societat no seran cedits a tercers sense la prèvia autorització del titular. L’empresa podrà conservar les dades, per a informar de nous productes i serveis, si el/la interessat no desitja que siguin conservats, podrà exercir els seus drets d’accés, modificació,cancel·lació i oposició dirigint-se a l’empresa per correu o e-mail.

El lloc Web www.feixasaulet.cat  té per objecte facilitar el coneixement sobre els productes i serveis que ofereix la societat FEIXAS AULET, S.A,  amb domicili social al carrer Bac de Roda nº 52 de Roda de Ter (Barcelona). Inscrita al registre mercantil de Barcelona Tom 5.959, llibre 52-53, secció 2ª, foli 110, pàgina 70.169, inscripció 1ª.
L’objecte de les presents condicions generals d’ús de la pàgina web és regular l’accés i utilització del web per part dels usuaris.
FEIXAS AULET, S.A, podrà modificar en qualsevol moment les condicions generals d’ús.

2. Accés i utilització

FEIXAS AULET, S.A,   es reserva el dret a efectuar sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes en la seva pàgina, podent canviar, suprimir o afegir els continguts i serveis oferts i la forma de presentació.
FEIXAS AULET, S.A,   es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la seva pàgina i als serveis oferts, sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d’accés i ús.
 FEIXAS AULET, S.A,  es compromet al bon funcionament de la Pàgina Web, en cap cas però, no serà responsable dels possibles problemes tècnics o causes de força major que puguin aparèixer i que dificultin l’accés a aquest lloc Web, tampoc serà responsable del mal funcionament de les operadores d’accés a internet o de telefonia mòbil amb les quals l’usuari tingui contractat els seus serveis. Tampoc es responsabilitzarà dels problemes que tinguin el seu origen en l’equip informàtica del usuari.

L’usuari es compromet a utilitzar el web i els continguts que s’ofereixen d’acord amb les presents condicions generals i sense “contravenir” la legislació vigent, i la bona fe.

3. Enllaços i hipervincles.

FEIXAS AULET, S.A, no es fa responsable de les pàgines web accessibles mitjançant els enllaços actius a la seva pàgina. Les pàgines enllaçades són responsabilitat dels seus respectius titulars. FEIXAS AULET, S.A, prohibeix de manera expressa l’establiment d’enllaços o hipervincles amb la seva pàgina sense prèvia autorització.

La web pot incloure vincles o enllaços amb altres pàgines no gestionades per FEIXAS AULET,S.A. Aquests vincles o enllaços tant sols són incorporats com a efectes de referència o publicitat, sense exercir cap control sobre els mateixos ni del contingut que puguin oferir.  

 

4.Propietat Intel·lectual.

FEIXAS AULET, S.A,  és titular de la pàgina Web  www.feixasaulet.cat. Els textos, les imatge, sons i fitxers de vídeo, codis de programació, i tots el continguts de la mateixa compleixen amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. El material utilitzat en aquesta pàgina ha estat creat directament per el propietari de la pàgina, ho ha estat adquirit a tercers propietaris dels drets, essent d’aplicació la normativa vigent en matèria de copyright i drets de la propietat intel·lectual i industrial, quedant així totalment reservats els drets i prohibint de forma expressa la seva reproducció total o parcial sense el consentiment dels titulars dels drets corresponents, així l’usuari en pot fer ús del material accessible de forma estrictament privat, quedant estrictament prohibida qualsevol altre fórmula d’explotació.   

5.Cookies

Amb la finalitat d’agilitzar els serveis que ofereix, FEIXASAULET.CAT, utilitzarà “cookies”. Les “cookies” són codis que el servidor introdueix dins el disc dur del ordenador per identificar al usuari mitjançant el numero I.P. Les “cookies” s’identifiquen únicament amb un usuari anònim, sense permetre l’accés a dades personals del usuari. Si l’usuari no desitja la instal·lació en el seu aparell d’aquests dispositius, pot configurar el seu navegador per que no siguin acceptades. En aquest supòsit, la rapidesa i qualitat del funcionament dels serveis de la pàgina Web pot disminuir considerablement.

4.Protecció de Dades Personals..

D’acord amb el compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DE PROTECCIÓ DE DADES, informem a l’usuari que les dades personals que ens faciliti per mitjà dels formularis de la pàgina Web, seran incorporats a un fitxer automatitzat propietat i responsabilitat de FEIXAS AULET, S.A, i seran tractats de manera informatitzada amb la única finalitat de oferir els serveis sol·licitats, així com per a informar dels nostres productes i serveis mitjançant el correu electrònica a l’adreça de e-mail facilitada per l’usuari. Aquest al aprovar aquestes condicions dona el seu consentiment exprés per a rebre aquesta informació.
S’ha inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades un fitxer  relatiu a les dades personals facilitades per aquests, comprometent-nos a complir amb totes especificacions y requeriments als que ens obliga la LOPD. En qualsevol moment, l’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la citada Llei, només cal que ens ho notifiqui per correu o e-mail a l’adreça de l’empresa indicada a la capçalera d’aquestes condicions generals.    

 

6.Legislació aplicable.

Totes les relacions jurídiques entre el titular de la pàgina Web i els usuaris del mateix, es regiran per la Legislació Espanyola i en especial per la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i demés normativa concordant, i de conformitat amb les mateixes s’interpretaran i aplicaran les condicions generals especificades. Sempre que ho permeti la normativa, les parts, amb renúncia expressa  a qualsevol altre fur que els hi pogués correspondre, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats de Vic (Barcelona). 

C/ Bac de Roda de nº 52 | 08510 Roda de Ter | Tel. 93 850 01 21 | roda@feixasaulet.cat